top of page
river properties

Privātuma politika

SIA “River properties” (turpmāk – River Properties) ir svarīga Jūsu datu privātuma aizsardzība, līdz ar to River Properties apņemas to sargāt un rīkoties ar to atbilstoši 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un ES Padomes Personas datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (turpmāk – Regula) un šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika), kas izstrādāta, pamatojoties uz Regulu. 

Privātuma politikas mērķis ir palīdzēt Jums saprast, kādā veidā un kādiem mērķiem River Properties apstrādā Jūsu datus, kā arī palīdzēt Jums saprast, kādā veidā Jūs varat kontrolēt Jūsu datu privātumu. 

 

JŪSU DATU PĀRZINIS

Gadījumos, kad Jūs izmantojat River Properties pakalpojumus, mājaslapu vai vēlaties kļūt par River Properties darbinieku vai sadarbības partneri, River Properties var rasties nepieciešamība apstrādāt Jūsu personas datus. Tādā gadījumā River Properties un citas ar River Properties saistītās personas darbojas kā Jūsu datu pārzinis (turpmāk – Pārzinis).

Pārzinis nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. 

 

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

River Properties informē, ka Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir reglamentēts Regulas 6.panta pirmās daļas b) , c) un f) punktos (turpmāk – Punkti).

River Properties, ievērojot Regulas Punktos noteikto leģitīmo mērķi, apstrādā Jūsu datus ar mērķi veikt zemāk norādītos uzdevumus:

 1. Noslēgt ar Jums ar River Properties darbību saistītos tiesiskus darījumus un kontrolēt to izpildi, jo bez Jūsu datu apstrādes tiesiskus darījumus noslēgt nav iespējams;

 2. Atbildēt uz Jūsu interesējošiem jautājumiem par River Properties darbību, nekustamiem īpašumiem u.c. jautājumiem;

 3. Nodrošināt Jums nekustamo īpašumu apskati;

 4. Realizēt nekustamo īpašumu projektu vadību un attīstīt nekustamos īpašumus;

 5. Ar mērķi nodrošināt ar tiesiskiem darījumiem saistīto faktu pierādīšanu strīdu, prasību, pretenziju vai tiesvedību gadījumos;

 6. Lai izpildītu citus tiesību aktos noteiktos pienākumus.

River Properties vērš uzmanību, ka šajos gadījumos River Properties nav nepieciešama Jūsu kā datu subjekta atsevišķa piekrišana Jūsu datu apstrādei. 

 

SĪKDATNES (Cookies) UN CITA TĪMEKĻA VIETNES INFORMĀCIJA

Sīkdatnes tas ir neliels teksta fails, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat River Properties tīmekļa vietni - https://www.riverproperties.lv  (turpmāk – Tīmekļa vietne).

Tīmekļa vietnei ir piesaistīts analītikas rīks, kuru River Properties izmanto, lai iegūtu priekšstatu, kā Jūs lietojat Tīmekļa vietni un uzlabotu Tīmekļa vietnes lietotājiem paredzētās informācijas sniegšanu.

Analītiskā rīka darbību nodrošina trešā persona, kurai ir piekļuve ar šī rīka palīdzību ievāktajiem statistikas datiem, tostarp lietotāja IP adresei, pieslēguma laikiem un citai tehniskai informācijai. Šādā veidā lietotāja iekārtā tiek ievietotas trešās personas sīkdatnes. 

River Properties Jūs informē, ka Jūs jebkurā brīdī varat pārvaldīt savu izvēli un mainīt to, kādas sīkdatnes ļaujat mums izmantot, vai atteikties no sīkdatņu izmantošanas , ja Jūs to uzskatāt par nepieciešamu. Šajā gadījumā Jums ikreiz pirms apmeklējat Tīmekļa vietni, ir manuāli jāatsakās no sīkdatnēm. Ar šo procesu plašāk ir iespējams iepazīties interneta vietnēs:

Tīmekļa vietnē tiek saglabāta sekojoša informācija:

 • Tīmekļa IP adreses; 

 • Sīkdatnes;

 • Piekļuves laiki; 

 • Piekļuves datumi; 

 • Izmantojamā valoda; 

 • Pārlūka veids;

 • Dati par to, kā Jūs pārlūkojat Tīmekļa vietni (kuras sadaļas tika apmeklētas).

 

RIVER PROPERTIES TIESĪBAS

River Properties ir tiesības atklāt Jūsu datus River Properties un to saistīto uzņēmumu darbiniekiem leģitīmu mērķu sasniegšanai (piemēram, ja Jūsu dati ir nepieciešami līguma vai cita juridiska dokumenta izstrādei).

Ar mērķi izpildīt šīs Privātuma politikas sadaļā “INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI” norādītos uzdevumus, Jūsu personas dati var tikt nodoti River Properties darbiniekiem, piemēram, juristiem, grāmatvežiem, nekustamo īpašumu pārdevējiem, interjera dizainerim, nekustamā īpašuma vērtētājiem u.c.

Kad Jūs piesakāties kādai River Properties vakancei, River Properties apstrādā Jūsu iesniegtos datus (CV, pieteikuma vēstuli, intervijas laikā sniegto informācija, kā arī citu informācija, kas attiecās uz pieejamo vakanci) ar leģitīmu mērķi – izvērtēt Jūsu atbilstību konkrētam amatam. 

Šajā gadījumā Jūsu sniegtie dati tiks glabāti līdz konkursa uz noteikto vakanci slēgšanas brīdim.

Gadījumā, ja River Properties pieprasa Jūsu datus ar mērķi izpildīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, bet Jūs atsakāties sniegt pieprasīto informāciju, River Properties ir tiesības atteikties ar Jums sadarboties.

Ievērojot minēto, vēršam uzmanību, ka River Properties vienmēr apstrādā Jūsu datus tikai tādā apjomā, lai sasniegtu datu apstrādes mērķi. Iesniedzot mums datus pēc savas iniciatīvas, rūpīgi izvērtējiet sniegto datu apjomu un nesniedziet mums trešo personu datus, bet šo personu piekrišanas. 

 

 

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Jūsu tiesības:

 1. Lūgt River Properties izlabot Jūsu datus, ja uzskatāt, ja Jūsu dati nav korekti;

 2. Iebilst Jūsu datu apstrādei;

 3. Atsaukt savu piekrišanu Jūsu datu apstrādei, taču minētais neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms Jūsu atsaukuma;

 4. Tiesības “tikt aizmirstam” pieprasot River Properties dzēst Jūsu datus, gadījumā, ja dati vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tika ievākti;

 5. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datu apstrāde nav atbilstoša tiesību aktu prasībām, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja Jūsu dati tiks dzēsti pēc Jūsu lūguma, River Properties saglabās tikai tādas informāciju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu River Properties vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu normatīvo aktu prasības, valsts un pašvaldības iestāžu lēmumus,  izpildītu līgumsaistības vai izmantotu tiesvedības gadījumā.

River Properties vērš uzmanību, ka gadījumā, ja nododat Sabiedrībai citu personu datus, piemēram, Jūsu pārstāvju kontaktinformāciju, tālruņa numuru un citu informāciju, Jums ir pienākums informēt šīs personas par datu apstrādes faktu un leģitīmo pamatojumu.

 

DATU GLABĀŠANA

River Properties apstrādā Jūsu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 

a) kamēr Jūs izmantojat River Properties pakalpojumus;

b) kamēr tas ir nepieciešams River Properties leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; 

c) kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.

 

Datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes nolūka, mērķa un tiesiskā pamata. Jūsu dati var tikt izmantoti tiesvedībā, līdz ar to nav iespējams precīzi paredzēt Jūsu datu glabāšanas ilgumu.

River Properties pēc iespējām cenšas nodrošināt, lai novecojušie personas dati tiek atjaunoti, bet nevajadzīgie dati – dzēsti.

 

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

River Properties ir tiesības veikt jebkādas izmaiņas šajā Privātuma politikā pēc River Properties ieskatiem.

Gadījumā, ja Privātuma politikā tiks veiktas izmaiņas, aktuālā Privātuma politikas redakcija tiks publicēta Tīmekļa vietnē, līdz ar to iesakām pārbaudīt, vai Privātuma politikā nav veiktas izmaiņas.

 

CITI JAUTĀJUMI

Ja Jums radās jautājumi vai neskaidrības par Jūsu datu apstrādi, droši sazinieties ar mums, izmantojot e-pasta adresi: info@riverproperties.lv .

bottom of page